?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 内部人士否认亚马逊将退Z国,优化调整电商部门_q搜|?/title> <meta name="keywords" content="内部人士否认亚马逊将退Z国,优化调整电商部门,q搜|信息中? /> <meta name="Description" content="内部人士否认亚马逊将退Z国,优化调整电商部门,q搜|ؓ您提供内部h士否认亚马逊将退Z国,优化调整电商部门最新的新闻资讯? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></SCRIPT> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/QHWall.js"></SCRIPT> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <title>11ѡ5 ?div class="top">
您好Q欢q来到广搜网 [ [会员注册]
您现在的位置: > q搜|?/a> > 云营销 >内部人士否认亚马逊将退Z国,优化调整电商部?/div>

内部人士否认亚马逊将退Z国,优化调整电商部?/h3>

来源Q广搜网  日期Q?019/4/18 11:28:09   览ơ数Q?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=192081&t=news">    我要收藏

内部人士否认亚马逊将退Z国,优化调整电商部?/div>
                           来源Q创业邦传媒4?7日消息,q日有媒体报道称亚马逊中国召开员工会议Q宣布一pd的业务和团队调整Q这意味着亚马逊主营业务电商很可能退Z国。此ơ调整之后,作ؓ亚马逊中国主营电商业务的外购及B2C业务被被大q度优化裁撤QKindle和全球开店也是跨境贸易业务作ؓ当前的优势业务得C留,据了解,kindle中国是kindle全球最大市场。同Ӟ云计服务AWS业务也将得到保留。需要明的是,亚马逊此ơ优化调整的为电商部门,北京办公室没有变动,深圳办公室进行调岗。其他业务不在此轮调整范围内?/span>

?div class="banquan">

版权所?005-2020 q搜|?/a> 保留所有权? 客服QQ:5527521 5526189

陕ICP?1007420?1 l营许可证编P陕ICP?1007420?

11ѡ5